Προσθήκη σχολών ΑΕΙ στο 4ο ΕΠ από το σχολικό έτος 2022-23

Η τροποποιητική απόφαση που αφορά την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία για τις φετινές Πανελλαδικές αναφέρει ότι  στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  προστίθενται από το σχολικό έτος 2022-2023: