Μετεγγραφές φοιτητών & Κατ' εξαίρεση Μετεγγραφές φοιτητών 2022

Για τις Μετεγγραφές φοιτητών 2022, όπου αναμένεται η νέα εγκύκλιος 2022,  απαραιτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής :

α) να εχει εγγραφεί στη σχολή που πέρασε, 
β)να πιάνει την ΕΒΕ της σχολής που θέλει να μετεγγραφεί και 
γ) να υπάρχει αντοιχία μεταξύ των τμημάτων μετεγγραφής
συμφωνα με τα παρακάτω κοινωνικο-οικονομικά οικονομικά κριτήρια όπου η μοριοδότηση έχει ως εξής:
  •  Κατά κεφαλήν εισόδημα 3.000 ευρώ ετησίων 6 μόρια 
  • Κατά κεφαλήν εισόδημα από 3.000,01 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως 4 μόρια 
  • Κατά κεφαλήν εισόδημα από 6.000,01 μέχρι 9.000 ευρώ 3 μόρια 
  • Κατά κεφαλήν εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000 2 μόρια
  • Μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Επιπλέον 0,5 (μισό μόριο) για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών 1,5 μόριο
  •  Μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Επιπλέον 0,5 για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών. 2 μόρια 
  • Ορφανός και από τους δυο γονείς 5 μόρια 
  • Ορφανός από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμου γονέα 2 μόρια 
  • Για κάθε συγγενή πρώτου βαθμού με αναπηρία άνω του 67% 1 μόριο

Για τις κατ' εξαίρεση Μετεγγραφές φοιτητών 2022, σας ενημερώνουμε ότι το παρόν σύστημα αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, οι οποίοι απευθύνουν ηλεκτρονική αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.Το νομοθετικό πλαίσιο για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές περιγράφεται στο άρθρο 79 του νόμου 4692 (ΦΕΚ 111/Α’/2020), και στo Κεφάλαιο ΣΤ' της υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1 Υ.Α.(ΦΕΚ 4806/B'/30-10-2020)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: δείτε εδώ την διαδικασία των κατ΄εξαιρεση μετεγγραφών 2021