Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2023-2024

 Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, για τα χορευτικά μαθήματα, από την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00. Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξεταζόμενων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης την 5η Σεπτεμβρίου 2023 και θα αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2700). 

Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυχόντες στο «Κλασικό Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ