Άγχος και Πανελλήνιες 2022

Οδηγίες για το άγχος των εξετάσεων για τους μαθητές που δινουν Πανελλήνιες: