Ημερίδα για την Β΄ Λυκείου:«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 2021