Μόνιμες θέσεις στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή χωρίς γραπτό διαγωνισμό

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2421.6/73236/2023: Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2023 για την

πλήρωση συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ