Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο ΕΚΠΑ

 

Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απόφαση υλοποίησης

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 16/10/2023 μέχρι και 29/10/2023.