ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

  Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων  το ετος 2023-24 καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850 ) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60). Η κατανομή των θέσεων που εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.Δείτε εδώ   ΑΙΤΗΣΕΙΣ:ΜΕΧΡΙ 17/2/2023     ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία.  Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή του ς στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ε

Γνωρίζεις το επίπεδο των προσόντων σου/των πτυχίων σου;

 Μπορείς κι εσύ να βρεις σε ποιο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ανήκουν τα προσόντα σου, δηλαδή οι τίτλοι σπουδών που απέκτησες από την τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή και από την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση μετά από πιστοποίηση.

Τo Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από πιστοποίηση. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανέπτυξε το Μητρώο Προσόντων (Τίτλων Σπουδών) της χώρας. Οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Προσόντων της Ελλάδας και έχουν αντιστοιχηθεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) ανέρχονται σε 724. Μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω ιστότοπο: proson.eoppep.gr.

Οι τίτλοι σπουδών/προσόντα που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων της Ελλάδας έχουν διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τα προσόντα (qualifications) και τις ευκαιρίες μάθησης (learning opportunities). Σύνδεση με ευρωπαϊκό QDR, ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ πύλη ενημέρωσης «EUROPASS».