Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 2022-23

Δείτε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
Υπενθυμίζεται ότι  από το σχολικό έτος 2017-2018 το ειδικό γυμνάσιο Χανίων μετατράπηκε σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) Χανίων σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2155/23.06.2017. Η νέα δομή αναβαθμίζει καίρια την εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού αποτελεί την καταλληλότερη για αυτούς εκπαιδευτική διέξοδο, προσφέροντας τους παράλληλα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.


Το σχολείο  διαθέτει 3 Τομείς με 3 Ειδικότητες:

  • Τομέας Πληροφορικής:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων


"Στο σχολείο διεξάγονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα ειδικότητας και εργαστήρια, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού του έργου συμμετέχει σε Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Προγράμματα Αγωγής Υγείας." 

Η μεταφορά των μαθητών:

Η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο από όλο το νομό Χανίων γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια.


Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα:


Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα η ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο (9) μαθητές.