Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας ΔΥΠΑ για ατομα με αναπηρία και ΕΚΟ

 Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ και με διττή στόχευση:

3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων κ.ά.). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 16.800 ευρώ ανά θέση εργασίας.
•7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, Ρομά κ.ά.). Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 μήνες. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 8.400 ευρώ ανά θέση εργασίας.
Τα προγράμματα επιδότησης της εργασίας απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, δικαιούχοι είναι επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Πώς θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οι επιχειρήσεις
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε
α) μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr)
είτε
β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.
Η είσοδος στην υπηρεσία είναι εύκολη:
Ο χρήστης από την ιστοσελίδα dypa.gov.gr μπαίνει στην πλατφόρμα ΔΥΠΑ e- services και επιλέγει «Είσοδος Χρήστη στο σύστημα».
Στη συνέχεια επιλέγει σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ,
πατάει «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και συμπληρώνει τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet
Μετά την είσοδο στο σύστημα, ο χρήστης βλέπει στην αρχική οθόνη τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής του και θα πρέπει να επιβεβαιώσει/ενημερώσει τα στοιχεία αυτά στο Μητρώο πριν την ολοκλήρωση της αίτησής του.
Αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία, ο χρήστης από την καρτέλα «Επιλογή νέας Αίτησης που θέλετε να υποβάλετε» επιλέγει από τη λίστα το πεδίο με το πρόγραμμα που θέλει να υποβάλει αίτηση.
Στην πλατφόρμα υπάρχει αναλυτικός οδηγός, που καθοδηγεί βήμα-βήμα τον χρήστη για την τελική υποβολή της αίτησης. Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι ο εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης.
Ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωράει στην πρόσληψη.
Για τις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/programmata-apasholisis-hrimatodotoumena-apo-totamio-anakampsis

Προγράμματα Απασχόλησης


 • Στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται προγράμματα και μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην προώθηση στην απασχόληση. Μέχρι σήμερα οι ΕΠΑ έχουν τις εξής μορφές:

  1. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων
  2. Προγράμματα Μαθητείας
  3. Προγράμματα επιχορήγησης μισθολογικού ή μη μισθολογικού κόστους ή επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών που αναφέρονται ως Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ).
  4. Προγράμματα Διατήρησης Θέσεων Εργασίας (ΔΘΕ).
  5. Προγράμματα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ).
  6. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προεργασίας - πρακτικής άσκησης 
  7. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή ειδικά προγράμματα απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα
  8. Τοπικά ή κλαδικά προγράμματα απασχόλησης
  9. Προγράμματα ενδυνάμωσης των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων και των επιχειρήσεων ή Προγράμματα Διαρθρωτικής Προσαρμογής
  10. Ολοκληρωμένα Προγράμματα (συνδυασμός των ανωτέρω)

  Τα ανωτέρω προγράμματα διακρίνονται σε προγράμματα κλειστού πλαισίου (δηλαδή προγράμματα που έχουν πεπερασμένη διάρκεια και αριθμό ωφελουμένων) και σε προγράμματα ανοικτού πλαισίου (δηλαδή προγράμματα που είναι μόνιμα διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις και τους ανέργους). Επίσης, στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στην αγορά εργασίας που διαθέτουν κοινά ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά.