Αυτόματη αναγνώριση πτυχίων Κύπρου και Ελλάδας

 Αυτόματα θα γίνεται η αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων των Ιδρυμάτων, που αναγνωρίζει η Ελληνική Δημοκρατία στην Κύπρο και των Ιδρυμάτων που αναγνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελλάδα, μετά από σχετική συμφωνία, που υπέγραψαν οι δύο χώρες.

 Πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία αν σκεφτεί κανείς ότι το 35 με 40% των φοιτητών στα ιδιωτικά και κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ ο ΔΟΑΤΑΠ κάθε χρόνο δέχεται πάνω από 10.000 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών


.