Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Θεματικό Δ. ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Δ. ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: Νέες Ειδικότητες

Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023»

Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) 2022 για τα Δημόσια ΙΕΚ

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διαδικτυακή ενημέρωση για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες Γ Γυμνασίου ρωτούν: ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 2022

Μηχανισμοί απασχολησιμότητας Αποφοίτων ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του Π.Δ.Μ.

Έρευνα για τους απόφοιτους ΕΜΠ και την ένταξη τους στην Αγορά Εργασίας

Ανακοίνωση βαθμών Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Δωρεάν λογισμικό για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες