Διαδικτυακή ενημέρωση για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες σε διαδικτυακή συνάντηση τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, 11:00-13:00 π.μ.

 Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό.

Σας προωθούμε το αρχείο της πρόσκλησης καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης https://www.uoc.gr/announce/9546.html .