Αναρτήσεις

Χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2022-2023

Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο ΕΚΠΑ

Πανελλαδικές 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 590 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

Nέος τρόπος εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων 2023

Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 – ΑΤ032/2023

Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 – ΑΤ034/2023

Κατάταξη Επιτυχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ 44ης Σειράς/2023 Ακαδημαϊκού Ετους 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΣΑΣ 2023-2024

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - ΤΕΦΑΑ: αντικαθίσταται το αγώνισμα δρόμου 400μ. με το αγώνισμα δρόμου 200μ. για τα αγόρια

Εγγραφές στα ΔΙΕΚ 2023-24

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Ε.Β.Ε. 2024 των μουσικών μαθημάτων

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2023.

Καθορισμός εξεταστεας υλης Πανελλήνιες 2024

Hλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) 2023-24