Αναρτήσεις

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας

Συμπληρωματικές Μετεγγραφές φοιτητών 2022

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες και εξειδικεύσεις, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

Λιμενικό: Αλλαγές στο ύψος-Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις ΠΚΕ

Πανελλήνιες 2022: αλλαγές σε μαθηματα, Μηχανογραφικό, Ε.Π., Ε.Β.Ε. και τμήματα σχολών

Βιωματικό Σεμινάριο Παν. Κρήτης: Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης φοιτητών

Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ

Μεταπτυχιακές σπουδες στην Ελλάδα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα που δίνουν τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου - Intergrated master.

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής(νέα ΑΠΌΦΑΣΗ)

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς κατά ειδικότητες,

Ανακαλύψτε το ESCO

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)

Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

Αλλαγές στο ανάστημα υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία

Εκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023