Αναρτήσεις

Προαγωγικές εξετάσεις ΓΕ.Λ 2023

Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ 2023

Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τα Μουσικά Μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής (2023-2024)

ΠΚΕ 2023 Πυροσβεστικό Σώμα

Επαναληπτικές Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Εισαγωγή με το 5% σε τμήματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις

Υποτροφίες 2023-24 Ιδρύματος Φανουράκη

Εισακτέοι ΑΕΙ 2023-24

Μετονομασία Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ

Απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. & τριτοβάθμια εκπαίδευση