Αναρτήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2024

XΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΩΝ

Παραλληλο Μηχανογραφικό 2022: Ειδικότητες ΔΙΕΚ

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κρήτης στα Ειδικά Μαθήματα 2022.