XΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
1. Π.Δ., ΥΠ' ΑΡΙΘ. 415 (ΦΕΚ 236/Α/ 29 -12- 1994) «Περί του χρόνου ειδίκευσης
ιατρών για απόκτηση ειδικότητας»
2. Π.Δ., ΥΠ’ΑΡΙΘ.204 (ΦΕΚ 162/Α/15-07-1998) «Καθιέρωση της ιατρικής
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας»
3. Το κεφάλαιο τέταρτο (4ο), άρθρο 22,του Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272(ΦΕΚ 145/Α/11-
07-2014) «Ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»
4. Το κεφάλαιο Ε ́, άρθρο 31του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) «Ρυθμίσεις
Επαγγελμάτων Υγείας»- «Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση
ειδικότητας»
5. Η Αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137 Y. A. (ΦΕΚ 27/τ.Β’/14-01-2015) Αντικατάσταση
της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β') απόφασης «ως προς τον τρόπο,
διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας
και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα
Νοσοκομεία».
6. Την Αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 Υ.Α. (ΦΕΚ 408/Β ́/24-03-2015) Τροποποίηση
της αριθ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 Y.A. «Αντικατάσταση της
Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β') απόφασης ως προς τον τρόπο, διαδικασία και
οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση
δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία».
7. Την Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/20-09-2018) Σύσταση,
μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας
 
Δείτε εδω τις ειδικότητες