Αναρτήσεις

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΒΕ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2023

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων Γ’ τάξης των Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Δωρεάν φοίτηση Ελλήνων μεταπτυχιακών & διδακτορικών φοιτητών του ΕΚΠΑ στο Πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής

Δωρεάν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων από τη ΔΥΠΑ

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) & Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων ΕΠΑΛ 2023-24

ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ -ΣΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης

Λειτουργία Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων