Αναρτήσεις

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -Ερευνα ΣΕΒ 2022

Μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας για το 2022-2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία των ΓΕΛ 2023

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 2023

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΓΕΛ από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

«Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή -Young Business Talents» για όλα τα Λυκεια 2022-2023