Αναρτήσεις

Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

Αλλαγές στο ανάστημα υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία

Εκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Αναμόρφωση Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αποτελέσματα για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών 2021-22

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ

Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ

Χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης φοιτητών 2021-22

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 15-12-2021

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΕΠΑΛ 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2022.