Παιδαγωγική επάρκεια Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Τουρισμού και Μάρκετινγκ, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 Την έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Τουρισμού και Μάρκετινγκ, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10/ 16-6-2022 απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ως ακολούθως:

- Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία τα ανωτέρω μαθήματα θα λαμβάνουν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019.
 - Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα επιλογής, παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων του πίνακα προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για την επιλογή, παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων για αποφοίτους. 
- Ειδικότερα για το ακαδ. έτος 2022-23 ο ανώτατος αριθμός των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού που θα εγγραφούν για παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του πίνακα προτείνεται να είναι 20 (είκοσι). 
- Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ξεπερνούν τον αριθμό που θα έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση, θα εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος να αποφασίσει εάν θα υπάρξει αύξηση των αποφοίτων που θα γίνουν δεκτοί

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ