ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

Με την Υ.Α. Αριθμ. ΦΒ6/87959/Κ3/ΦΕΚ 4001/Β/29.7.2022 διαμορφώθηκε το Πρότυπο Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.E.K.).

Δείτε εδώ αναλυτικά την Υ.Α.