Νέες ειδικότητες σε Δ.ΙΕΚ

 Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Κ5/11287/2-2-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τους ΥΠΑΙΘ, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ιδρύονται οι ακόλουθες ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ): 

1. Διαχειριστής Συστημάτων Υδατοκαλλιέργειας

 2. Τεχνικός Ελαιοκομίας