Ίδρυση ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής.

 Ιδρύεται  ειδικότητα με τίτλο «Ειδικός Φροντίδας Ακοής και Εφαρμογής Ακουστικού Βαρηκοΐας» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και η ειδικότητα με τίτλο «Στέλεχος και Ειδικός Τυπογράφος εξειδικευμένος στη Γραφή Braille με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικού τεχνικού εξοπλισμού» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής
 
Δείτε το ΦΕΚ εδώ