ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 1.  Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (Υ.Α. 140832/Ζ1/17.8.2017 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης)
 2. Προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες του ΙΚΥ (Υ.Α. για τους φοιτητές 2019-20)
 3. Επίδομα & Παροχές  του ΟΑΕΔ για εργαζόμενους  μαθητές - σπουδαστές – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
 4. Επιταγή Επαγγελματικής Καταρτισης για σπουδαστές ΙΕΚ 2020
 5. Φοιτητικό Πάσο για σπουδαστές ΙΕΚ & φοιτητές - Υπηρεσία  Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 6. Υποτροφίες και βραβεία για φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της χώρας (ΕΚΠΑ
 7. Υποτροφίες από διάφορους φορείς, από το πρόγραμμα Erasmus+ και από το ΙΚΥ
 8. Φοιτητικά Επιδόματα για τους Ελλαδίτες φοιτητές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου
 9. Μετεγγραφές 2020 Αδελφών φοιτητών

 1. «Επίδομα Παιδιού» ( από 1/1/2018 και αντικαθιστά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων – Πολυτέκνων) 
 2. Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
 3. Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης
 4. Ελάχιστο Εγγυημένο ΕισόδημαΑποζημίωση Ειδικού Σκοπού και  Επίδομα Στέγασης 
 5. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολογιο
 6. Προγράμματα «Επίδομα Στέγασης» 
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΑΕΔ  - ΚΑΤΑΛΎΜΜΑΤΑ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 10. 'Αλλα προγράμματα με επιδόματα ΟΠΕΚΑ & ΗΔΙΚΑ