ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. 2023

Σημεία προσοχής ΜΔ ΕΠΑΛ 2023:
 
Υποψήφιος Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. με το ειδικό ποσοστό 1%, δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές Λιμενικού Σώματος – ΕλληνικήςΑκτοφυλακής
 
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει επιτύχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας στα δύο μαθήματα ειδικότητας για τα τμήματα του Τομέα. Εάν και πάλι ισοβαθμείτε, εισάγεται αυτός που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες.
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των ανωτέρω κριτηρίων, εισάγεται ο/η
υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.
 
Για να λάβεις μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να έχεις συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο τουλάχιστον από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα Ειδικότητας που έχεις επιλέξει.
 
Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία και υγειονομικές επιτροπές κατά περίπτωση. Οι επιτυχόντες στις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μετά την κατάταξή τους εξετάζονται στην κολύμβηση. Όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνονται από την Α.Ε.Ν.. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών στις Α.Ε.Ν. πραγματοποιούνται με γραπτό τρόπο, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών και στα αναλυτικά προγράμματα.

Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στις Σχολές με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και βάσει δήλωσης προτίμησής τους και άλλων κριτηρίων που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
 
Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ 10% ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021
(αφορά υποψηφίους, χωρίς νέα εξέταση το 2023, με τελευταία συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ το 2022 ή το 2021 που είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων. Ειδικότερα οι υποψήφιοι με το 10% έτους 2022 διεκδικούν ποσοστό θέσεων 60%, ενώ οι υποψήφιοι με το 10% έτους 2021 διεκδικούν ποσοστό θέσεων 40%)

Οι υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. 2021, συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Οι ανωτέρω ΕΒΕ είναι αυτές που διαμορφώθηκαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή το 2021.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν δικαιούσαι να δηλώσεις προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής, εφόσον υποβάλεις Μηχανογραφικό Δελτίο για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό. Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Οι ειδικότητες Γ' εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2023-2024 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ

Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ' εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για επιλογή σε Α' εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.
 
Καλή επιτυχία!!!!