Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Ενημερωτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στην Β’ και Γ’ Λυκείου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν.Κρήτης

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στην Β’ και Γ’ Λυκείου.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε διαδικτυακά, κάθε Δευτέρα, 11.30-12.30 και κάθε Τρίτη 12.00-13.00, από 13/2/2023 έως και 23/5/2023.
 
 Στο πλαίσιο αυτό, θα αποτελούσε χαρά για εμάς να σας προσκαλέσουμε σε μια από τις συναντήσεις μας. Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα σπουδών μας και να απαντήσουμε σε ερωτήματα σας γύρω από τις Οικονομικές Επιστήμες, τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές που αυτές ανοίγουν, τις δραστηριότητες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τη φοιτητική ζωή στο Ρέθυμνο.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την πρόθεση σας τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης/διαδικτυακής ενημέρωσης, με αποστολή της αίτησης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματέας του Τμήματος κ. Ελένης Καλογεράκη: e.kalogeraki@uoc.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το: 2831077406