Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»,

 Με την υπ΄αριθμ. 68909 /ΦΕΚ 4319/Β/12.8.2022 δίνεται πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου ΔυτικήςΑττικής, ως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής.

Δείτε εδώ το παλαιότερο ΦΕΚ

Δείτε εδω το νέο ΦΕΚ