Οδηγός Αίτησης Β’ Κατανομής ΔΩΡΕΑΝ φοιτησης Ελλαδιτών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ

Οι ημερομηνίες για την υποβολή αίτησης στο  Σύστημα Β Κατανομής θέσεων θα ανακοινωθούν αργότερα  .   Δείτε εδώ τις ανακοινωσεις για τις εισδοχές  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ Δείτε εδώ τον  Οδηγό χρήσης συστήματος εισδοχής Ελλαδιτών Υποψηφίων για Β κατανομή  δωρεάν φοίτησης  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ

Εγγραφή Μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.

Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα:

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 
Επιλέξτε ειδικότητα για να διαβάσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, τη νομοθεσία σε μορφή PDF καθώς και τις συχνότερες ερωταποκρίσεις που υποβάλλονται για τα αντίστοιχα θέματα.

Πολιτικοί Μηχανικοί
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής
Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανικοί Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης
Μηχανικοί Πληροφοριακών Και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανολόγοι Και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί Βιομηχανίας
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχανικοί
Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
Μηχανικοί Περιβάλλοντος
Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Μηχανικοί Παραγωγής και διοίκησης