Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ίδρυση τμημάτων Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

 Δείτες το σχετικό ΦΕΚ εδώ για τον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και τα σχετικά με την  Ίδρυση τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού στα Νέα Μουδανιά.