Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης σχ.έτος 2021-22

 Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 102474/Δ2/Β/4134, τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: 

 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), 
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), 
 • Ιστορία, 
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), 
 • Αγγλικά 
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις. 

 Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: 

Γενικής Παιδείας: 

 • Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), 
 • Ιστορία, 
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) 
 • Αγγλικά και 
 • τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
 β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις. 

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: 

α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: 

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), 
 • Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και 
 • όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. 
β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις

Κλάδοι μαθημάτων 

Στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου: 

i. To μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής κλάδους: 

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 ii. To μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

 α) Άλγεβρα

 β) Γεωμετρία

 iii. To μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

 α) Φυσική 

β) Χημεία 

γ) Βιολογία 

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου