Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω νόσησης COVID-19

 Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων έως την Δευτέρα 19-07-2021 αποκλειστικά για περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 κατά τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ανωτέρω (7) σχετικής Προκήρυξης, ήτοι από 29-06-2021. 2. 

Η νόσηση από κορωνοϊό COVID-19 αποδεικνύεται με την κατάθεση είτε του προβλεπόμενου πιστοποιητικού νόσησης είτε της σχετικής βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid Test) από τον αρμόδιο προς τούτο Φορέα.