Εγγραφές στα ΙΕΚ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι εγγραφές στα ΙΕΚ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : ΙΕΚ Αττικής- ΙΕΚ Ηρακλείου- ΙΕΚ Κορίνθου- ΙΕΚ Λάρισας- ΙΕΚ Ιωαννίνων- ΙΕΚ Τρικάλων θα ξεκινήσουν στο τέλος του Αυγούστου 2023.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  https://iekelgo.com/

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως ο κύριος φορέας αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), οργανώνει και υποστηρίζει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των σημερινών αλλά και των αυριανών απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας αποφασιστικά και στον σχεδιασμό της εθνικής αγροτικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το πολύχρονο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό έργο που παρέχει και η συνεχής προσήλωση στον εκσυγχρονισμό, απέφεραν στον Οργανισμό τη σημαντική διάκριση να αποτελεί τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα Erasmus+ στον τομέα της  αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας.

Με το Erasmus+ οι σπουδαστές και τα στελέχη των ΙΕΚ του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αντίστοιχες δομές σε χώρες της ΕΕ με στόχο την απόκτηση εμπειριών, ανταλλαγή πρακτικών, ενίσχυση βασικών ικανοτήτων, ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, καθώς και την ένταξη νέων, καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.


 Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό. Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο Ι.Ε.Κ. στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Οι ειδικότητες Γ' εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2023-2024 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ