«Πρόγραμμα Internationales Preisträgerprogramm (IPP) 2023 της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών (PAD)»

 Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) χορηγεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Internationales Preisträgerprogramm (IPP)» για το καλοκαίρι 2023 τέσσερις (4) υποτροφίες σε Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. 

Η προκήρυξη αφορά μαθητές και μαθήτριες ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, όπου η Γερμανική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα. Οι βραβευθέντες/βραβευθείσες θα προσκληθούν για παραμονή στη Γερμανία διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων (προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από 8 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2023). Για δύο (2) εβδομάδες θα φιλοξενηθούν από γερμανικές οικογένειες και θα επισκέπτονται ένα γερμανικό σχολείο. Τις δύο (2) επόμενες εβδομάδες θα επισκεφθούν ως μέλη μιας διεθνούς ομάδας τις πόλεις της Βόννης, της Κολωνίας, του Βερολίνου και του Μονάχου. Πέραν αυτού, έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε αθλητικές και νεανικές εκδηλώσεις, σε μουσεία καθώς επίσης σε πολιτιστικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα σχηματίσουν εικόνα για τον τρόπο ζωής στη Γερμανία.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

➢ Κατά τη διάρκεια του προγράμματος να έχουν ηλικία από 15 έως και 17 ετών.
➢ Έχουν γνώσεις γερμανικών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο επίπεδο B1 της κλίμακας του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». 
➢ Έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Γερμανικών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο σχολείο τους. 
➢ Mπορούν να προσαρμοστούν στη διεθνή ομάδα και την οικογένεια που θα τους/τις φιλοξενήσει και να συμμετέχουν στο μάθημα του σχολείου που θα επισκεφθούν, είναι ανοιχτοί/ανοιχτές σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
➢ Δεν προέρχονται από τις τάξεις των τελειοφοίτων: οι μαθητές/μαθήτριες που κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα έχουν ήδη επιτύχει στις απολυτήριες εξετάσεις, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Έχουν ελληνική υπηκοότητα ή μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία έτη. Μαθητές/μαθήτριες με γερμανική υπηκοότητα καθώς και εκείνοι/εκείνες, που έχουν ζήσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία ή είναι δίγλωσσοι/δίγλωσσες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. ➢ 

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες που έχουν ήδη συμμετάσχει παλαιότερα στο πρόγραμμα. Σχετική πληροφόρηση μπορεί να αντληθεί στον σύνδεσμο www.ellada.diplo.de/ipp. 

 Όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών/τριών πρέπει να κατατεθούν με ένα και μοναδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (δεν γίνονται δεκτά αρχεία zip, μόνο μία αίτηση ανά ηλεκτρονικό μήνυμα) έως τις 3 Απριλίου 2023 στο athenkultur@gmail.com (βλ. συνημμένα έγγραφα). Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τις 3 Απριλίου 2023 ή δεν είναι πλήρεις, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.