Δ.ΙΕΚ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

 Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ως κύριος φορέας αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), συμβάλλει αποφασιστικά στην οργάνωση και υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των σημερινών αλλά και των αυριανών απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα.
Τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΥΑ 6287/08.09.2021), έχουν σκοπό την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και στους κάτοχους ισότιμων τίτλων, προάγοντας τις επαγγελματικές γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.
Για την εγγραφή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν:
– αίτηση στο ΔΙΕΚ του ενδιαφέροντός τους ή
– όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες ΙΕΚ του Τομέα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Προσανατολισμού: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. ΔΙΕΚ ΠΕ Αττικής – ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος
2. ΔΙΕΚ ΠΕ Ηρακλείου – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΜΕΣΣΑΡΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Θερμοκηπίων & Καλλιεργειών υπό κάλυψη
3. ΔΙΕΚ ΠΕ Ιωαννίνων – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, με ειδικότητα: Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
4. ΔΙΕΚ ΠΕ Λάρισας – ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ με δύο (2) ειδικότητες: α. Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων & β. Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
5. ΔΙΕΚ ΠΕ Κορίνθου – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΝΕΜΕΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
6. ΔΙΕΚ ΠΕ Τρικάλων – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Ξυλογλυπτικής & Εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές
Τα έξι δημόσια ΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΙΕΚ), ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 και λειτουργούν σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄4807/18.10.21).
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και εξοπλισμό.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).

Στους αποφοίτους των ΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (www. eopper.gr), για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οι καταρτιζόμενοι των ΔΙΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σε προκαθορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων παρέχεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, δωρεάν σίτιση και στέγαση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών στα ΔΙΕΚ.

Οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μοριοδοτούνται στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.