ΔΙΕΚ Ιωαννίνων ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 Στη ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ η εκπαίδευση και η εξάσκηση των μαθητών γίνεται στο επαγγελματικό τυροκομείο και εργαστήριο γαλακτοκομικών προϊόντων από έμπειρους διδάσκοντες. 
Το ποσοστό επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων είναι υψηλό.  Διάρκεια φοίτησης τέσσερα εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση.  Δωρεάν φοίτηση, διαμονή διατροφή.  
 
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ΓΕΛ από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.  Ειδικά οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ΄ εξάμηνο.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτουμε παρουσίαση με τις κυριότερες δραστηριότητες της Σχολής.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.pdf