68 σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ στην Α.Ε.Ν. Καλύμνου 2023-2024

 Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Με βάση την Απόφαση καθορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε 1716 σπουδαστές/σπουδάστριες (860 Πλοίαρχοι και 856 Μηχανικοί)

Στην ΑΕΝ Καλύμνου προβλέπονται να εισαχθούν 68 σπουδαστές/σπουδάστριες ειδικότητας Πλοίαρχοι. Στην ειδικότητα Μηχανικοί, για το υπό ίδρυση Τμήμα, δεν προβλέπεται καμία θέση για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024/

  1. Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων ορίζεται η Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.
  2. Για τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τα
    απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης, την επιλογή και την έκδοση των
    αποτελεσμάτων, δείτε τη σχετική προκήρυξη πατώντας εδώ

Ειδικότερα κατανέμονται κατ´ ειδικότητα και Σχολή: