Εισαγωγή Σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ την Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας καθορίστηκε ο αριθμός σπουδαστών-σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών για φέτος σε 1.479 άτομα εκ των οποίων οι 741 Πλοίαρχοι και οι 738 Μηχανικοί