Ιδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας - Σχολή Πλοιάρχων & Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

 Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την Ιδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας - Σχολή Πλοιάρχων

Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την  Ίδρυση της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου