Εθνική Πύλη Αναπηρίας

 Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί τον κεντρικό κόμβο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Πύλης, μπορείτε να:

  • υποβάλετε αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
  • υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
  • έχετε πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα σας που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
  • πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών

Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελεί ένα δυναμικά εξελισσόμενο έργο, στο οποίο ενσωματώνονται σταδιακά πρόσθετες λειτουργικότητες. Βασικός σκοπός της Πύλης είναι να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες.

Στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία εντάσσονται όλα τα άτομα που διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση στη χώρα. Η τροφοδότηση του Μητρώου διενεργείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό τρόπο με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των αρχών πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, σε πρώτη φάση, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι μόνο τα άτομα που έχουν ενεργή πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Για να εισέλθετε στο Μητρώο θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας