Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 10, 11, 12 Μαρτίου 2023

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 

10, 11, 12 Μαρτίου 2023 

«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σταδιοδρομία» 

Το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γραφείο Σ.Ε.Π.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων διοργανώνει το 1 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Π.) Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ένα τριήμερο γεμάτο με βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια, εκδηλώσεις, δράσεις, ενημερώσεις, ενημερωτικές & θεματικές συνεδρίες σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Το 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Σ.Ε.Π. Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 10,11,12 Μαρτίου 2023 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου, γονείς/κηδεμόνες, καθηγητές/εκπαιδευτικούς, νέους/νέες και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σ’ αυτήν την προσπάθεια, καθώς η συμμετοχή σας είναι καθοριστική για την επιτυχία του. 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την καλύτερη οργάνωση του 1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Σ.Ε.Π. Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλώ πολύ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο e-mail : kesyp@dide.chan.sch.gr