Πανελλήνιες 2023: Αιτησεις για μουσικά τμήματα, ΠΚΕ & μαθητών με το 5% χωρίς εξετάσεις

 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία
εισαγωγής ΓΕΛ 2023» και η σελίδα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, θα φωτοτυπηθούν και θα διανεμηθούν μόνο σε όσους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα, δηλαδή:

  • το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
  • το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
  • το ΤμήμαΜουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Επισημάνσεις ως προς τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί:

Α. Η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, και των υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζεται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2023.

 Β. Υπενθυμίζουμε αλλαγές ένταξης τμημάτων σε επιστημονικά πεδία:
Τα παρακάτω Τμήματα εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΊΣΤΉΜΩΝ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΊ ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΚΉΣ», επιπλέον των πεδίων που ήταν ήδη ενταγμένα. Τα εν λόγω Τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να τα επιλέξουν από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 (δεν αφορά τους υποψηφίους για το 10%, χωρίς νέα εξέταση):
1. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
2. Περιβάλλοντος (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
3. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
4. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) του Παντείου Πανεπιστημίου
5. Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
6. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
8. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΜΑΘΉΤΕΣ/ΡΊΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΉΣΕΊΣ (5% ΧΩΡΊΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ)

Οι υποψήφιοι-πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́). Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων-χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος με σοβαρή πάθηση δεν έχει ακόμα
αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν θα διεκδικήσει την εισαγωγή του με το 5% - χωρίς εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις και τελικά να μην προσέλθει σε αυτές και να ακολουθήσει τη διαδικασία του 5% - χωρίς εξετάσεις.

 Για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ έτους 2023 δίνονται αναλυτικές
πληροφορίες στο Κεφ. 10 της παρούσας εγκυκλίου(δείτε παρακάτω)

Δείτε εδώ αναλυτικά.