Εγγραφες Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας 2022-23

 Από τη Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 13:30 έως και τη Δευτέρα 26-09-2022 και ώρα 14:00, οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο είτε το χρονοδιάγραμμα της Ζ΄ Φάση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας μέχρι την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Ζ΄ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του ηλ
εκτρονικά, μέσω  της  ιστοσελίδας: e-mathiteia.minedu.gov.gr όπου έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να αναβαθμίσουν τα  επαγγελματικά προσόντα τους και ενισχύει τη δυνατότητα ένταξής  τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.

Για την περίοδο 2022-2023:
·Έχουν εξασφαλισθεί περισσότερες από 5.000 θέσεις μαθητείας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας.
·Η λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας μετακινήθηκε εκτός ωραρίου λειτουργίας ΕΠΑ.Λ., ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα εύρεσης εκπαιδευτικού προσωπικού.  
Δείτε το χρονοδιάγραμμα της Ζ΄ Φάση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας μέχρι την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Ζ΄ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  • ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
  • ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ