Οι νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών των ΑΕΙ

Σύμφωνα με τον Ν. 4957 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις", προβλέπονται αλλαγές στον κανονισμό σποουδών των διδακτορικών πτυχίων, Δείτε αναλυτικά εδώ