Τα δικαιολογητικά για εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ ΔΥΠΑ 2022-23

 Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) τη ΔΥΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-2023.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
  • συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail)
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων αν υπάρχουν, όλα σε μορφή αρχείου pdf)

Επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά υποψήφιο και έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε συνολικά τρεις (3) ειδικότητες κατάρτισης με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της  ΔΥΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 04.07.2022 στις 18:00 και λήξει την Τετάρτη 31.08.2022 στις 23:59.

 

Η αίτηση σας θα εξεταστεί για να υπολογιστεί η μοριοδότηση σας και να καταρτιστούν οι πίνακες επιτυχόντων ανά ΙΕΚ και ανά ειδικότητα.

Για την επίλογή σας ως σπουδαστής θα ενημερωθείτε με τη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Το σύνολο των θέσεων για τους σπουδαστές  είναι 2.875 σε όλη την Ελλάδα.

Για να κάνετε την αίτηση εδώ

Επίσης, οι επιτυχόντες, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, καλούνται να απευθυνθούν από την Πέμπτη 01/09/2022 έως και την Δευτέρα 12/09/2022, και από τις 9:00 έως τις 14:00, στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής. Δείτε αναλυτικά εδώ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή είναι:
1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́Κύκλου)
2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, «όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν».
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι «απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή ΑΕΙ ή Δημόσιο ΙΕΚ».

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ  εδώ  ή στον σύνδεσμο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: εδώ