Εκπαιδευτικό υλικό για πρόσφυγες από το ΙΕΠ & άλλους φορείς

 Η Μονάδα Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης ΙΕΠ στο Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης το οποίο έχει αρμοδιότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική καινοτομία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήματα ειδικής αγωγής, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δομές σε καταστήματα κράτησης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Το έργο της Μονάδας Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης ΙΕΠ είναι να ερευνά και να προαγάγει: 

 • την παιδαγωγική και διδακτική της σχολικής και μαθησιακής ένταξης 
 • την μεθοδολογία για την συμπερίληψη των παιδιών με διαφορετικό γλωσσικό, μαθησιακό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο
 • τις αρχές, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την εξατομίκευση και τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
 • τα προγράμματα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • τον εκπαιδευτικό προγραμματισμότης πρώιμης και έγκαιρης παρέμβασης στην αναπηρία
 • τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό της υποδοχής και μαθησιακής ένταξης νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητριών  
 • την μεθοδολογία της μετάβασης και της προαγωγής της μαθησιακής ετοιμότητας των ευάλωτων παιδιών
 • την παρακολούθηση και ενσωμάτωση των διεθνών και ευρωπαϊκών εργαλείων υιοθέτησης των δικαιωμάτων του παιδιού
 • τις εκπαιδευτικές δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων
 • τα αναγκαία παιδαγωγικά μέτρα για την αποτροπή κάθε μορφής σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής των παιδιών με αναπηρία και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • τις μεθόδους και τα εργαλεία για την βελτίωση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα μαθησιακά στυλ
 • τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήματος 
 • την προσβασιμότητα του επιμορφωτικού υλικού και των δημοσιεύσεων του Ι.Ε.Π. σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εντυποαναπηρία
 • τις διαδικασίες μετάβασης, συνέργειας με υποστηρικτικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας
Για μαθητές & εκπαιδευτικούς από το ΙΕΠ: 
 1. Δείτε εδώ το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων 
 2. Δείτε εδώ τα προγράμματα εκπαιδευσης των αιτουντων άσυλο(μεταναστες, πρόσφυγες) ανά διδακτικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων : 
 1. δείτε εδώ πώς μπορείτε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω του προγράμματος Inclusive Schools. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος όπου οι δάσκαλοι και οι νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.
 2. δείτε εδώ το εκπαιδευτικό υλικό και τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης και κατανόησης της ελληνικής γλώσσας από το ΚΜΟΠ για τους πρόσφυγες
 3. δείτε εδώ τo υλικό από το έργο "Σχολεία για όλους" – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία είναι ένα καινοτόμο, εθνικό τριετές πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC).
 4. Δείτε εδώ τα προγράμματα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
 5. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα παροχής διερμηνείας στα σχολεία για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι η Οργάνωση ΜΕΤΑδραση (Δράση για την Μετανάστευση & τηνΑνάπτυξη) θα υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2022-2023 μέσω του προγράμματος All Children in Education (ACE)
 6. Δείτε εδώ  το διαδικτυακό σεμινάριο που παργματοποιήθηκε από το 'εργο 'Σχολεία Για Όλους – Μέθοδοι και τεχνικές υποστήριξης της σχολικής κοινότητας για τη συμπερίληψη προσφύγων "
 7. Σχετικά με την εκπαίδευση και την υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων δείτε εδώ
 8. Για τις δράσεις και τις επιχορηγήσεις ΕΟΧ 2014-2021 στην Ελλάδα, επιλέχθηκαν τρία (3) έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» με συνολικό ποσό επιχορήγησης 6,5 εκατ. ευρώ και οκτώ (8) έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» και μπορείτε να τα δείτε εδώ