Βάσεις Πανελληνίων εξετάσεων 2022

 Δείτε τις βάσεις :

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
(Σύνολο)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
(με Μηχανογραφικό)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε Πανεπιστήμια)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(σε Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική, Λιμενικό,
ΑΕΝ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
(Σύνολο)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(με Μηχανογραφικό)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(Σύνολο)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ

72.012

51.469

46.764

251

2.548

49.563

96.30 %

68.83 %

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2021

6.523

6.523

3.257

18

197

3.472

53.23 %

53.23 %

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΝΕΟ 2020

2.745

2.745

1.856

9

90

1.955

71.22 %

71.22 %

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ 2020

406

406

280

 

9

289

71.18 %

71.18 %

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ

15.138

9.781

5.004

95

620

5.719

58.47 %

37.78 %

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2021

1.885

1.885

351

6

45

402

21.33 %

21.33 %

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2020

596

596

267

4

11

282

47.32 %

47.32 %


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ

1.355

1.297

95.72 %

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

282

227

80.50 %

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ

20.275

13.315

ΕΙΔΙΚΗ

157

157

ΣΥΝΟΛΟ

20.432

13.472


ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΚ 2022 ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Υ.ΠΑΙ.Θ.

14.180

11.398

1.418

120

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

765

609

103

10

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

914

644

97

7

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)

615

597

82

19

ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

80

67

9

1

ΣΥΝΟΛΟ

16.554

13.315

1.709

157