Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα της Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου αποτελεί το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο  δίνει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα άσκησης του οικονομικού επαγγέλματος, προσφέροντας τους κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα τους πιστοποιεί με παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΕ 80).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα πολυδιάστατης επαγγελματικής αποκατάστασης ως Οικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί και Ειδικοί Επιστήμονες σε θέματα Βιωσιμότητας και  Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα σπουδών διασφαλίζει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τα οποία αφορούν στην εγγραφή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο (Απόφαση Συνεδρίασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: Κ/87/19-2-2013) και στην πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής τους Επάρκειας.

Γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως είναι ο Τουρισμός, και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο Πολιτισμός, μέσα από τη σύναψη συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους Επαγγελματικούς, Αναπτυξιακούς και Θεσμικούς Φορείς.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι, με βάση τις αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γνώσεις και δεξιότητες, μπορούν αν εργαστούν ως:

num 1

Οικονομολόγοι (λογιστές, φοροτέχνες, σύμβουλοι οικονομικών μονάδων)

num 2

Καθηγητές του κλάδου ΠΕ80 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1η ανάθεση ως καθηγητές ΠΕ80-Οικονομίας και με 2η, 3η ανάθεση σε άλλα μαθήματα Οικονομικών Σπουδών και Κοινωνικών Σπουδών όπως τα παρακάτω:

  • Στο Γυμνάσιο : Οικιακή Οικονομία, Γεωγραφία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
  • Στο Γενικό Λύκειο : Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας),  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)]
  • Στο Επαγγελματικό Λύκειο : Κοινωνιολογία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,  Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Αρχές Οικονομίας, Αρχές Λογιστικής, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές, Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics),  Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά, Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική).
num 3

Στελέχη Τμημάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (Λογιστήρια, Τμήματα Προμηθειών, Εξυπηρέτησης Πελατών , Logistics κ.ά.)

num 4

Στελέχη με αντικείμενο τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και τη Βιωσιμότητα σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.)

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Εμπορικές επιχειρήσεις, Πολιτιστικούς φορείς, Τουριστικές επιχειρήσεις, Γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, Επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, Γραφεία συμβούλων, Τράπεζες, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Ενώσεις και επιμελητήρια, Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στην Τοπική αυτοδιοίκηση.

Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν επίσης θέση εργασίας, μέσω του ΑΣΕΠ, σε δημόσια υπηρεσία (Κλάδων ΠΕ Διοικητικού και Κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει επίσης τους φοιτητές του Τμήματος για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στον χώρο των Οικονομικών, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και Διατροφής, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, της Ειδικής Αγωγής, κ.ά.

 ProfessionalPerspectives