Ψηφιακό απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου

 Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα απολυτηρίου ΕΔΩ αρκεί η αποφοίτηση να έχει γίνει:
  • κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017 και μετά
  • από δημόσιο / ιδιωτικό γυμνάσιο ή από δημόσιο / ιδιωτικό γενικό ή επαγγελματικό Λύκειο ή Εργαστηρίο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Το απόσπασμα που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:
  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία